top of page
Search

E-Shop Trendy Pre Rok 2023: Ako Prekonať Krízu

Updated: Feb 23, 2023


V roku 2023 elektronický obchod naďalej rastie rýchlym tempom. Podľa najnovších údajov spoločnosti Shopify Plus, existuje niekoľko trendov, ktoré by si podniky mali uvedomiť, aby si udržali náskok.


Jedným z najvýznamnejších trendov je nárast "krízového obchodovania". V minulom roku bolo mnoho podnikov nútených zatvoriť svoje fyzické brány kvôli pandémii COVID-19, čo viedlo k nárastu online nakupovania. Očakáva sa, že tento trend bude pokračovať, pretože spotrebitelia budú uprednostňovať čoraz viac nakupovať tovar a služby online.


Ďalším trendom, na ktorý si treba dávať pozor, je rastúci význam personalizácie. Pri takej veľkej konkurencii v oblasti e-shopu, budú musieť podniky nájsť spôsoby, ako vyniknúť a urobiť svoje výrobky a služby pre spotrebiteľov atraktívnejšími. Personalizácia je kľúčovým spôsobom, ako to dosiahnuť, či už prostredníctvom odporúčaní produktov na mieru, vlastných správ alebo jedinečných nákupných zážitkov zákazníkov.


Pre podniky elektronického obchodu sú čoraz dôležitejšie aj sociálne siete. Platformy ako Facebook, Instagram a TikTok sú hnacím motorom čoraz väčšieho predaja a podniky, ktoré dokážu tieto kanály efektívne využívať, budú mať značnú výhodu. To znamená vytvárať vysokokvalitný, pútavý obsah a využívať nástroje, ako je retargeting, na podporu konverzií.


V neposlednom rade sa podniky budú musieť zamerať na poskytovanie bezproblémovej a pohodlnej zákazníckej skúsenosti. To znamená investovať do technológií, ako sú chatboty a umelá inteligencia, ktoré môžu pomôcť automatizovať služby zákazníkom a zefektívniť nákupný proces. Znamená to tiež zabezpečiť čo najjednoduchší postup pri platbách a to, aby zákazníci mohli rýchlo a jednoducho nájsť produkty, ktoré hľadajú.


Celkovo možno povedať, že elektronický obchod bude v roku 2023 naďalej rásť a prosperovať budú tie podniky, ktoré dokážu predbehnúť trendy a uspokojiť potreby spotrebiteľov.


Ak ešte nemáte video ako súčasť svojej obsahovej stratégie, klikni na Poďme Pokecať pre bezplatnú 30 minútovú konzultáciu.
24 views0 comments
bottom of page